099-345-1234 [email protected]

อีเด็น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ยืดอายุผักและผลไม้

 

อาหารหายไปไหน? ทำไมถึงมีไม่เพียงพอ?

     อาหารที่มีคุณภาพสามารถรับประทานได้จะเกิดการสูญเสียขึ้นในทุกจุดตามห่วงโซ่อาหาร: ตั้งแต่ไร่เกษตรกรรม เรือประมง ในระหว่างการแปรรูป และการจัดจำหน่ายในร้านค้าปลีกในร้านอาหารและที่บ้าน ตามที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ระบุว่ามีขยะที่เกิดจากการสูญเสียจากอาหารเกิดขึ้นมากกว่ามากกว่า 1 ใน 3 ตามห่วงโซ่อุปทาน ทั้งที่จริงแล้วอาหารเหล่านั้นสามารถกระจายให้กับทุกคนได้ทั่วโลก อีกทั้งยังเพิ่มระดับความมั่นคงทางอาหารให้กับโลกแทนที่จะอยู่ในถังขยะ หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ “อีเด็น” 
          ผลิตภัณฑ์อีเด็น คือ นวัตกรรมในการยืดอายุผลิตผลสดและตัดแต่งให้ยาวนานมากขึ้นเราริเริ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเคลือบผิวผลไม้สด และผลไม้ตัดแต่งที่สามารถรับประทานได้ซึ่งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สดใหม่ได้นานขึ้นถึงสามเท่าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของพวกเราในประเทศไทย ในการต่อสู้กับปัญหาขยะอาหารและยกระดับมูลค่าการค้าผลิตผลสดในประเทศไทยให้สูงขึ้นไปอีกขั้น 

          ทั้งนี้ยังเป็นตัวช่วยในการขยายตลาดของการส่งออกและจัดจำหน่ายผลิตผลสดและตัดแต่งให้ไกลมากขึ้นจากเดิม

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม?

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผลสดทางการเกษตร และประสบปัญหาในการขยายตลาดเนื่องจากต้องแข่งขันกับต้นทุนในการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดที่สูง หรือประสบปัญหาในด้านมาตรฐานของระดับเชื้อบนผิวผลไม้สามารถติดต่อเราโดยนำคำถามที่มีอยู่อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดครับ

ติดต่อหาพวกเราได้ที่

 

โทร: 099-345-1234

อีเมล์: [email protected]

Line: @edenagri

Facebook: @edenagri

ที่อยู่; เลขที่ 924 โครงการ Block 28 ซอยจุฬา7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330